Tillträde till motorgården

Ni som vill betala medlemsavgift till motorgården och vill ha en tagg.

Ta kontakt med Joakim Blomgren  070-678 04 17                                                         ( Ansvarig medlemsavgifter)
Anna-Lena Holmqvist 070-681 22 98 ( Kassör )